Rekrytering

Rekrytering

En enkel och flexibel process

 

StaffPros grundprincip är att vi ska vara flexibla och trygga att samarbeta med. Vi vill att rekryteringsprocessen ska fungera så smidigt som möjligt och tillgodose exakt det behov kunden har. Vi hjälper er med allt från annonsering till klar rekrytering.

En fullständig rekryteringsprocess innebär att allt ansvar läggs på oss som leverantör och att vi utför arbetet från start till mål. Vi utformar en annons, publicerar, cv-söker, telefonintervjuar, gör urval och genomför personliga intervjuer. Därefter presenterar vi de mest lämpliga kandidaterna för kunden.

 

Vi på StaffPro tycker att det är viktigt med en enkel och personlig rekryteringsprocess.

Kundens åsikter om hur processen ska gå till är oerhört värdefulla. Vi kommer gärna med förslag på lösningar.

 

StaffPros rekryteringsprocess

 

1. Kravspecifikation

 

Gemensamt göra en kravprofil över vad som förväntas utav en blivande kandidat och anställd i ert företag.

 

2. Annonsering och urval

 

Vi annonserar i flera av de största och bästa sökkanalerna för just detta uppdrag. Vi har tillgång till CV-databaser och vårt egna nätverk där vi söker kandidater parallellt med annonsering.

 

De mest lämpade kandidaterna väljs ut för telefonintervju och vidare till personlig intervju.

 

3. Kandidatpresentation

 

Presentation av de mest kvalificerade och passande kandidaterna till kund. Möte bokas mellan kund och kandidater.

 

4. Kvalitetssäkring

 

Minst tre referenstagningar genomförs.

 

5. Anställning

 

Kunden tar sitt beslut om vilken av kandidaterna som ska bli anställd.

 

6. Uppföljning

 

Vi följer alltid upp varje anställning för att se om rekryteringen var lyckad.

Kontakta Oss

© Copyright 2015. All Rights Reserved.